Instagram
Khuyết điểm: Xấu trai + Xấu xa ||
Ưu Điểm : Dễ sa ngã
-----------------------------------------
Gửi hình sếch của bạn cho tui và tui sẽ vẽ chúng. hello! theme by cissysaurus
04
21
04
21
04
20
|| The death moth ||
https://www.flickr.com/photos/jang47/13927907482/
04
19
Smells like teen spirit =]]]
04
19

A: tôi ngồi quán này lâu rồi,từ 2009 đó
B: vậy hả? Tôi ngồi đây nãy giờ.

04
19
04
18
Trust me, God’s in the rain.
04
18
04
18

Oh simple thing where have you gone?
I’m getting old and I need something to rely on
So tell me when you’re gonna let me in
I’m getting tired and I need somewhere to begin

And if you have a minute why don’t we go
Talk about it somewhere only we know?

Tự dưng.

04
17
04
17
04
17